Zaznacz stronę

Epoka romantyzmu wzbogaciła literaturę o balladę, poemat dygresyjny, powieść poetycką i historyczną. Wykreowała również nowego bohatera będącego wybitną indywidualnością. Rozdarty wewnętrznie, nieszczęśliwie zakochany, tragiczny, mający poczucie swojej wyjątkowości i misji do spełnienia, to główne cechy bohatera romantycznego.

Za najwybitniejszego polskiego twórcę literackiego tego okresu uważa się Adama Mickiewicza. Wielki poeta inspirował się miedzy innymi twórczością Georgea’ Byrona oraz Nicollo Machaviellego. Do najwybitniejszych dzieł należy bez wątpienia powieść poetycko – historyczna Konrad Wallenrod napisana pod wpływem emocji i refleksji będącego na wygnaniu wieszcza. Utwór przedstawia wszystkie idee głoszone przez romantyków oraz stanowił dla spiskowców i uczestników powstania listopadowego wskazówkę do działania. Jest wyjątkowy zarówno pod względem formy, budowy, problematyki, jak i przesłania i celu powstania. Poeta w mistrzowski sposób połączył elementy liryki, epiki i dramatu, tworząc powieść poetycką o tajemniczym nastroju. Pod sprytną maską historii, którą stanowiło umieszczenie zdarzeń w średniowieczu, poeta przeniósł współczesne mu wydarzenia do XIV wieku. Tak, jak bohater jego utworu świadomy potęgi zakonu krzyżackiego, tak Mickiewicz zdawał sobie sprawę z ograniczeń cenzurowych jakie stawiał rosyjski carat. Mimo to, będąc z dala od stron ojczystych, tchnął poprzez utwór patriotyzm w Polaków i stał się ich duchowym przywódcą. Wystarczy przeczytać streszczenie Konrad Wallenrod, by poznać problematykę powieści. Jednak tylko zapoznanie się z wielkim dziełem wspaniałego wieszcza może przybliżyć nam siłę patriotyzmu zarówno Konrada Wallenroda, jak i Adama Mickiewicza. Żadne, nawet najbardziej precyzyjne Konrad Wallenrod streszczenie szczegółowe nie odda sensu, klimatu, znaczenia i przesłania utworu w tak wyjątkowy sposób jak uczynił to nasz wieszcz narodowy.