Zaznacz stronę

Coaching obecne robi karierę. Coraz częściej mówi się i pisze o coachingu jako sposobie trenowania innych ludzi. Coaching pozwala pomóc osobie, która „utraciła busolę” i nie wie, co dalej powinna robić ze swoim życiem i w swoim życiu. Dlatego najważniejsze jest świadczenie takiej właśnie pomocy. Coaching jest zatem formą rozwoju osobistego, a także coraz częściej rozwoju zawodowego. Do coacha udają się osoby mające problemy osobiste, zmagające się z licznymi ograniczeniami i nie znajdujące pomocy nigdzie indziej. Coaching nie jest jedną wizytą u coacha, nie jest także serią następujących po sobie spotkań. Coaching jest pewnym procesem, który pomaga odkryć potencjał osoby w różnych dziedzinach życiaDzięki coachingowi osoba poddająca się takiej sesji wie, co jest dla niej (niego) ważne i czym kieruje się w życiu, świadomie wykorzystuje własny potencjał, ocenia daną sytuację z różnych perspektyw, podejmuje decyzje szybciej oraz z pewnym dystansem, osiąga cele, wyciąga wnioski, żyje w zgodzie z samym sobą, potrafi zbudować równowagę między życiem zawodowym a osobistym, jest kreatywna i twórcza, zaczyna żyć w sposób zrównoważony, zyskuje pewność siebie i własnych umiejętności.

Coach jako trener

W życiu zawodowym coach potrafi doradzić młodemu człowiekowi jaką pracę powinien podjąć. Doradza również nieco starszym pracownikom mającym większe doświadczenie jaka powinna być ich ścieżka kariery zawodowej. Pracuje z klientem i buduje z nim lub nią wspólnie najlepsze rozwiązania. Sprawdza również, co blokuje karierę danej osoby. Dzięki coachowi kariery człowiek zaczyna odkrywać cele i zainteresowania, przestaje myśleć w kategoriach „tylko praca”, zaczyna być świadomym własnych celów, możliwości, blokad. Uczy się podejmować decyzje. Obecnie każdy z nas zarządza własną karierą, czasem, stresem, konfliktem. Życie stało się jednym pasmem zarządzania. Nie każdy potrafi odnaleźć się w takim funkcjonowaniu. Coraz częściej eksperci zaczynają podkreślać, że najważniejszy i najbardziej efektywny jest coaching grupowy, zespołowy, a nie indywidualny.
Moim zdaniem coaching w Polsce ma szanse być stosowany szerzej i częściej pod warunkiem jednak, że nie będzie to działanie bardzo kosztowne. Polacy poza tym obecnie najczęściej koncentrują się na poszukiwaniu jakiejkolwiek pracy, a nie budowaniu własnej kariery. Karierę buduje wąska grupa menedżerów i osób ze średniej kadry zarządzającej firm. Nieznane natomiast jest zjawisko budowania kariery pracowników administracji publicznej, którzy mają stałe pensje, stałe zadania i bardzo ograniczone możliwości rozwoju zawodowego. Jedyną możliwością rozwoju często jest zmiana pracy i poszukanie nowych możliwości. Walorami coaching jest budowanie świadomości, wzbudzenie potrzeb oraz wsparcie młodego pracownika lub pracownika wypalonego czy też zagubionego na ścieżce rozwoju zawodowego. Minusami natomiast są cena coachingu, czas, który trzeba poświęcić na udział w sesjach coachingowych oraz brak potrzeby społecznej – nie wszyscy chcą korzystać z pomocy coacha, nie wiedząc czym taki specjalista się zajmuje i jaką rolę mógłby pełnić w ich życiu prywatnym i zawodowym.