Zaznacz stronę

Transport, pojęcie bardzo szerokie obejmujące szereg działów gospodarczych. Od czasów, gdy homo sapiens zaczął rozprzestrzeniać się po całym świecie, od tego czasu towarzyszy mu transport.
Wprawdzie, można by było sięgnąć w czasy bardziej przeszłe i wgłębiać się w szczegóły, ale to nie jest tematem naszego wywodu.Uważa się, że z biegiem rozwoju technicznego naszego społeczeństwa transport podzielił się na szereg gałęzi, ze względu na środowisko w którym się odbywa. Wyróżniamy więc transport drogowy, transport kolejowy, transport rurociągowy, transport wodny czy lotniczy. Transport multimodalny to przewóz towarów przez więcej niż jeden środek (np. samochodowy i kolejowy lub morski, kolejowy i samochodowy).

W Polsce wiele firm transportowych trudni się multimodalem. Szablonowym przykładem niech będzie firma z czysto polskim kapitałem – Scandica. Właściciel firmy przekonuje, że multimodal można śmiało rozwijać nawet w czasach kryzysu gospodarczego. Twierdzi , że “Sukces możliwy jest jedynie wtedy, gdy kolejne formy działalności powstają na ugruntowanych wcześniej podstawach.
Należy pamiętać, że dywersyfikacja możliwa jest wówczas gdy pozostałe gałęzie usług są już stabilne, pracują poprawnie i są podparte sukcesami. Robienie wszystkiego naraz niesie za sobą duże ryzyko niepowodzenia. Działania selektywne to również mniejsze nakłady finansowe”.
Firmy transportowe i multimodalne działające w Polsce, można poszukać w największych portalach branży TSL.