Zaznacz stronę

Środki transportu można podzielić według ich dwóch podstawowych funkcji, na te przeznaczone do przewozu osób oraz te środki, które służą do przewożenia ładunków. Nie jest to jednak sztywny podział, ze względu na to, że często w tych pierwszych znajdujemy wydzielona przestrzeń dla ładunku, zaś w tych drugich dla pasażerów.

Przykładem takich rozwiązań łączących obie te funkcje są pojazdy przystosowane do przewozu zarówno osób, jak i ładunków. Mogą to być różnego rodzaju samochody towarowo-osobowe, taxi bagażowe.

Środki transportu, które służą do przewozu osób można podzielić pod względem liczby pasażerów jaka mogą pomieścić. Są to indywidualne środki transportu, takie jak rowery, motorowery, motocykle oraz samochody osobowe. Do środków transportu zbiorowego zaliczamy autobusy, autokary i trolejbusy.
Ważną funkcję w indywidualnych przewozach pełnią taksówki, zaś ciekawym przykładem środka transportu, który łączy w sobie zalety transportu szynowego i drogowego jest autobus torowy. Ostatnimi czasy na zwrócenie uwagi zasługuje koncepcja car-poolingu, ma ona na celu zmniejszenie ruchu drogowego, a co za tym idzie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez odpowiednie wykorzystanie przestrzeni transportowej samochodu osobowego. Zwiększając optymalnie liczbę pasażerów w jednym środku transportu zmniejszyć można ich liczbę na drogach.
Środki transportu do przewozu ładunków to samochody ciężarowe, samochody dostawcze, ciągniki oraz pociągi drogowe. Istnieją trzy technologie przewozu ładunków, uniwersalna, specjalizowana oraz zunifikowana. Technologia przewozu wpływa na budowę poszczególnych pojazdów. Ważnym podziałem pojazdów jest podział uwzględniający pojazdy silnikowe i pojazdy bezsilnikowe takie jak przyczepy i naczepy.
Za wytwarzanie kołowych środków transportu odpowiedzialny jest przemysł środków transportu.