Zaznacz stronę

Jacek Soplica wywodził się ze średnio zamożnej rodziny szlacheckiej. W młodości był hulaką i zawadiaką. Lubił się pojedynkować i nie unikał picia. Zakochał się z wzajemnością w Ewie Horeszko. Niestety otrzymał rekuzę. Urażona duma i zranione serce doprowadziły go do popełnienia zbrodniczego czynu, a mianowicie zabójstwa ojca dziewczyny.

Uczynił to w momencie najazdu Moskali, którzy uznali go za sojusznika. Ogłoszony zdrajcą opuścił kraj. Tak wygląda pierwszy etap z życia głównego bohatera powieści Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Drugi rozpoczyna wstąpienie do Legionów oraz zakonu i przyjęcia na znak pokuty imienia Robak. Wystarczy przeczytać streszczenie Pan Tadeusz, by zauważyć, że w bohaterze nastąpiła ogromna wewnętrzna przemiana. Z porywczego, pełnego pychy i dumy, zarozumiałości i próżności szlachcica stał się cichym i pokornym mnichem służącym narodowi. Jako tajny wysłannik Królestwa Polskiego przygotowywał powstanie na Litwie.

Podczas ataku Moskali uratował swoim ciałem Hrabiego. Ocalił także życie wieloletniego wroga Gerwazego Rębajło. Niestety w wyniku odniesionych ran zmarł. Zanim to nastąpiło zdołał przedstawić swoje losy i uzyskać przebaczenie od Gerwazego. Pośmiertnie został zrehabilitowany i ogłoszony bohaterem. Przemiana Jacka Soplicy miała charakter symboliczny. Adam Mickiewicz chciał poprzez nią ukazać upadającej moralnie szlachcie, że może się jeszcze podnieść i pokazać swój hart ducha. Losy Księdza Robaka ukazują, że nigdy nie jest za późno na to, by zmienić się na lepsze. Warto je poznać nie tylko poprzez Pan Tadeusz streszczenie szczegółowe, ale przede wszystkim poprzez niezwykłe dzieło wielkiego wieszcza.