Zaznacz stronę

Szlachta stanowiła uprzywilejowaną grupę społeczną, mającą znaczne wpływy na życie polityczne i społeczne kraju. Ukształtowała się pod koniec średniowiecza, ale w XIX uległa deklasacji oraz rozwarstwieniu na magnatów, szlachtę średnią oraz zaściankową. Doskonały obraz ówczesnej szlachty polskiej zawarł w eposie Pan Tadeusz Adam Mickiewicz, gdzie pełni ona rolę bohatera zbiorowego. Czytając choćby Pan Tadeusz streszczenie zauważamy, że poszczególne postacie wzajemnie uzupełniają się i tworzą całościowy obraz. Przedstawicielem magnaterii w utworze jest Hrabia, Podkomorzy, Wojewoda oraz Stolnik.

Reprezentują grupę szlachty, która powoli zanikała. Przedstawieni są z sentymentem i sympatią. Jedynie czasem autor w sposób groteskowy przejaskrawił ich wady, jak choćby skrajnie romantyczną postawę Hrabiego. Przedstawicielami kolejnej grupy są Tadeusz, Sędzia, Asesor, Rejent, Protazy, Gerwazy oraz Wojski. Była to najbliższa Mickiewiczowi grupa społeczna i na niej głównie skupił swą uwagę w powieści. Hołdowali tradycji, kulturze i dobrym obyczajom, pielęgnowali wzorce patriotyczne i historyczne. Byli niezwykle gościnni, przyjaźni i otwarci. Ostatnia grupa szlachecka, reprezentowana przede wszystkim przez ród Dobrzyńskich, została najbardziej surowo oceniona za kłótliwość, pychę, skłonność do pijaństwa i awantur. Autor jednak zrobił to w sposób delikatny i łaskawy, jakby z przymrużeniem oka, gdyż ostatecznie w obliczu ataku wroga potrafiła się zjednoczyć. W dzisiejszych czasach nie spotkamy już szlachcica, nawet zagonowego, więc warto poznać szlacheckie obyczaje, ale nie jedynie poprzez streszczenie Pan Tadeusz, ale emanujące patriotyzmem dzieło wieszcza.