Zaznacz stronę

Osoby młode raczej nie myślą o oszczędzaniu na przyszłą emeryturę. Zajmują się raczej najpierw znalezieniem pracy, a potem znalezieniem kolejnej- już lepiej płatnej. Młodzi o emeryturze nie chcą lub najzwyczajniej nie mają czasu nawet pomyśleć. A czas szybko mija. Odkładając środki możliwie najdłużej mamy szansę uzbierać wyższą kwotę, która pozwoli nam w przyszłości zaspokajać nasze potrzeby.

Środki można gromadzić na każdym możliwym rodzaju depozytu. Warto jednak wybrać taki, który przyniesie najlepsze efekty. Najlepiej także jeżeli prócz odpowiedniego „procentu” otrzymamy także dodatkowe bonusy.

Możliwości takie daje Indywidualne Konto Emerytalne i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, które mają za zadanie jak najbardziej zachęcić Polaków do oszczędzania na życie po zakończeniu pracy.

Okazuje się, że samo mówienie o niskich i głodowych emeryturach nie działa na większość Polaków, którzy nadal nie chcą oszczędzać. Ustawodawca wprowadził więc na rynek nowy produkt, którym jest IKE. Pozwala ono na gromadzenie środków przeznaczonych właśnie na przyszłą emeryturę, ale z możliwością wcześniejszych wypłat. Jeżeli jednak przynajmniej połowa środków zostanie wpłacona maksymalnie 5 lat przed nabyciem praw emerytalnych, a wypłaty dokonamy dopiero po przejściu na emeryturę mamy możliwość zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych, tak zwanego „podatku Belki”.

Niestety nie był to wystarczający powód, dla którego mieliśmy zacząć odkładać. Dlatego w 2012 r. pojawił się pomysł Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Zasada jego działania jest podobna do IKE, ale każdą wpłatę (do określonego limitu wpłat) można potem odliczyć od podatku. Oznacza to, że na dodatkowe bonusy nie trzeba czekać do emerytury, ale w każdym roku, w którym dokonano wpłaty możemy od podatku odliczyć pewną kwotę.

Ponadto, podobnie jak w przypadku IKE jeżeli środki zgromadzone na nim będą pracowały aż do nabycia praw emerytalnych zostaniemy zwolnieni z podatki od zysków kapitałowych. Także te środki są w całości dziedziczone. Osoby uposażone nie będą także musiały zapłacić podatku dochodowego jeżeli przeniosą te środki na własny rachunek w trzecim filarze.

Pieniądze zgormadzone zarówno na IKE i IKZE są lokowane na funduszach inwestycyjnych. Oznacza to, że nie mają tu znaczenia ochrony kapitału przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Nie oznacza to jednak, że inwestycje te są niekorzystne dla klienta. Opłaty za nabycie jednostek TFI są znacznie niższe niż przy standardowych ich zakupach. Koszty za zarządzanie nimi także. Jeżeli zaczniemy odkładać odpowiednio wcześnie będziemy mieli do dyspozycji bardzo długi okres inwestycji wobec czego możemy zdecydować się na zakup jednostek funduszy akcyjnych, które mogą przynieść stosunkowo bardzo duże zyski.