Zaznacz stronę

Romantyzm był epoką, w której przeciwstawiano uczucie rozumowi. Zakładał istnienie świata niedostępnego intelektowi, możliwego do poznania jedynie poprzez intuicję, przeczucia, wyobraźnię. Poglądy te znalazły również odzwierciedlenie w literaturze. Powstał w owym okresie dramat romantyczny, który cechował się między innymi metafizycznością i irracjonalnością oraz mieszaniem świata fantastycznego z realnym.

Przykładem może być Kordian Juliusza Słowackiego, w którym nadnaturalny świat odgrywa znaczącą rolę. Już na początku utworu pojawiają się złe moce, które biorą udział w przygotowaniu powstania listopadowego. W chacie czarownika Twardowskiego czarownice i diabły w piekielnym kotle kreują postacie przywódców powstania listopadowego. Wystarczy już streszczenie Kordian na odczucie specyficznego, niesamowitego wręcz nastroju grozy. Kolejna scena pojawia się pod koniec drugiego aktu, kiedy główny bohater utworu zostaje za pośrednictwem chmury przeniesiony ze szczytu Mont Blanc do ojczystego kraju. Obłok przemawia do Konrada ludzkim głosem. Już samo Kordian streszczenie pozwala na stwierdzenie, że nie są to jedyne sceny. Kolejne pojawiają się w akcie trzecim, kiedy Kordianowi staja na drodze Strach i Imaginacja, które nie pozwalają mu zabić cara. W scenie szóstej zaś odwiedza bohatera sam szatan. Utwór Kordian jest więc pełen metafizyczności dzięki zjawom i duchom, które się w nim pojawiają. Warto poddać się temu niezwykłemu nastrojowi, ale poprzez sam dramat Słowackiego, bo nawet najlepsze Kordian streszczenie szczegółowe nie odda tego klimatu w tak wyjątkowy sposób.