Zaznacz stronę

Horoskopy można znaleźć  w gazetach i internecie. Ich popularność wynika z ludzkiej ciekawości. Chcemy wiedzieć co nas czeka. Taka wiedza fascynuje i intryguje. Najpopularniejsze są horoskopy erotyczne oraz miłosne. Horoskop opiera się na obserwowaniu układu gwiazd i planet, i na wyciąganiu na ich podstawie wniosków. Samo słowo horoskop pochodzi z języka greckiego i znaczy „badacz czasu”. Początkowo horoskopy tworzono  dla miast oraz władców. Chciano poznać ich losy w celu przewidzenia klęsk żywiołowych oraz wojen. Najstarsze wzmianki o horoskopie pochodzą z IV wieku p. n. e.  i były tworzone dla króla Asyrii. Najstarszy znany horoskop indywidualny pochodzi z V wieku p. n. e. Aby stworzyć horoskop, trzeba mieć pojęcie o astrologii. Prawidłowo ułożony horoskop wymaga najpierw wykonania obliczeń, a następnie narysowania koła. W 1459 roku na Akademii Krakowskiej powstała pierwsza kadra astrologii w Polsce. Uzyskała ona rozgłos w kolejnych latach. Wykształciła też wybitnego ucznia- Mikołaja Kopernika.  Jego odkrycie nie skreśliło jednak astrologii. Horoskopy dotyczą ludzi żyjących na Ziemi, pokazują więc układ ciał niebieskich z perspektywy naszej planety. Największe umysły naszego świata uznawały związek człowieka z kosmosem. Wśród nich wymienić można Pitagorasa, Platona, Einsteina, Konfucjusza i wielu innych. Jednak poznawanie przyszłości nie opiera się jedynie na horoskopach. Doradcy życiowi wykorzystują różne środki, aby udzielić nam odpowiedzi na pytania.