Zaznacz stronę

Pełnoprawnym wędkarzem może zostać każdy kto ukończył 14 lat. By łowić ryby w Polsce zgodnie z prawem trzeba posiadać kartę wędkarską i specjalne zezwolenie. Z kolei by posiadać kartę wędkarską trzeba zdać egzamin ze znajomości Regulaminu amatorskiego połowu ryb – w skrócie RAPR. Osoby do lat 14 są zwolnione z obowiązku posiadania karty wędkarskiej jednak mogą one łowić tylko pod opieką dorosłego wędkarza posiadającego ten dokument.

Szczegółowe informacje na temat egzaminu i wyrobienia karty wędkarskiej można uzyskać w kole wędkarskim lub zarządzie Polskiego Związku Wędkarskiego.
Po otrzymaniu karty wędkarskiej i opłaceniu zezwolenia gospodarzowi łowiska bądź dokonaniu opłaty członkowskiej i okręgowej, można rozpocząć połów ryb na wodach, których zezwolenie się wykupiło. Dodatkowo sprzęt pływający, z którego zamierza się łowić ryby musi być zarejestrowany. Oprócz tego przyda się podstawowa znajomość tajników wędkarstwa i przepisów, których trzeba przestrzegać. Najważniejsze są okresy i wymiary ochronne poszczególnych gatunków ryb. Za nieprzestrzeganie przepisów są wysokie kary. Przydatna będzie też cierpliwość i zamiłowanie do przyrody oraz przede wszystkim chęci. Po spełnieniu powyższych warunków można nazwać siebie wędkarzem.