Zaznacz stronę

Biorezonans, czyli uzdrawiające fale opiera się na prawach natury, które odkryli w XIX wieku słynni naukowcy, tacy jak Michael Faraday, James Maxwell, Henry Hertz. Aparat biorezonasowy działa z częstotliwościami fal. Widma falowe, (czyli wszystkie fale uszeregowane według ich częstotliwości) ciała ludzkiego. Jak ustalili biofizycy, każda komórka wytwarza pewien sygnał elektromagnetyczny, tzn. ma pewien rodzaj fali. Wszystkie narządy i mięśni emitują częstotliwości harmoniczne. W związku z tym każda patologia zaczyna generować nieharmonijne częstotliwości lub widma fal.

Sygnały te różnią się od siebie fizycznymi parametrami: częstotliwością, mocą. Ludzki mózg wytwarza promieniowanie elektromagnetyczne, nawet, gdy człowiek śpi. Mięśnie również, nie tylko prążkowane, ale także mięśnie gładkie, które są w ciele. Na przykład częstotliwość mięśni odpowiedzialna za zginanie palca wskazującego ma parametry o wysokiej częstotliwości fal a mięsień, który obkurcza żołądek ma niskie parametry.

Co się dzieje podczas biorezonansu na poziomie fizycznym?

Wszystkich zebrane ludzkie częstotliwości fal są wprowadzane do urządzenia BRT. Urządzenie odwraca wszystkie te częstotliwości do fazy odwrotnej: jeśli jest falą dodatnią, staje się ujemna. Jeśli była to fala ujemna staje się dodatnia.

Czy prawdziwa jest opinia, że terapia biorezonansowa jest niebezpieczną techniką, ponieważ pozbawia osobę energii życiowej?

Istnieje odwrócenie sygnału dochodzącego z ciała do urządzenia. Następnie energia jest filtrowana za pomocą filtra pasmowego. W leczeniu stanów ostrych stosowane są niskie częstotliwości, a w leczeniu chorób przewlekłych wysokie. Wynika z tego, że terapia jest dla organizmu ludzkiego całkowicie bezpieczna. Jedynym przeciwwskazanie do stosowania tej metody jest posiadanie wszczepionego stymulatora.

Istotą terapii biorezonansowej jest osłabienie patologicznych i wzmocnienie normalnych wibracji elektromagnetycznych ciała ludzkiego. Dzięki efektowi terapeutycznemu specjalnego urządzenia, równowaga natury jest stopniowo przywracana a bolesne objawy są szybko usuwane.

Skuteczność terapii biorezonansowej polega na tym, że leczenie jest wykonywane przez te narządy lub układy, które spowodowały chorobę a nie te, w których odczuwany jest ból. Wyjątkowość terapii biorezonansowej polega na tym, że fale elektromagnetyczne są kierowane do chorego narządu bez wpływu na zdrowe.

Jakie schorzenia można leczyć przy pomocy biorezonansu?

Począwszy od zwykłego przeziębienia i kończąc na raku. Terapia biorezonansowa jest bardzo skuteczną metodą zarówno w leczeniu chorób w ostrym przebiegu jak i chorób przewlekłych. Stosuje się ją przy ostrym zapaleniu korzeni nerwowych, gorączki, w chorobach autoimmunologicznych, alergiach. Żadne leki przeciwhistaminowe, które są zwykle stosowane do tłumienia reakcji alergicznych, nie będą tak działać, ponieważ tłumią one reakcję alergiczną tylko przez chwilę, a biorezonans rozwiązuje problem. Ponadto można skutecznie eliminować choroby układu krążenia, oskrzelowo-płucne, choroby przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego.

Artykuł napisany dzięki serwisowi: bioanna.com.pl