Zaznacz stronę

Jesteśmy w okresie burzliwego rozwoju. Może wskaźniki gospodarcze na to nie wskazują, Dwuprocentowy wzrost to nie osiągnięcie na miarę naszych potrzeb, to jednak trzeba przyznać, że kraj doznaje głębokiej i mimo wszystko szybkiej transformacji.  Szczególnie mocno widać to w dziedzinie transportu drogowego. Choć ciągle narzekamy na drogi , to coraz częściej poruszamy się po wcale niezłych ich odcinkach. Jednak pomimo tej zmiany ciągle mamy sporo do zrobienia w tej dziedzinie.A najważniejsze staje sie zapewnienie by transport był bezpieczny. 

Widać na nie jak na dłoni jak wielki odstęp nas jeszcze dzieli od starych państw Unii, z trzykrotnie większą liczbą wypadków na 1000 mieszkańców niż znacznie bardziej zmotoryzowani Niemcy! I powiem brutalnie nie chodzi mi tutaj o tragedie ludzkie, choć z pewnością są najważniejsze. Bardziej chodzi mi o wymiar ekonomiczny tych zdarzeń. Każda bowiem katastrofa drogowa to wymierne straty jakie ponoszą chociażby firmy transportowe a wraz z nimi i cała gospodarka. Nie wiem  czy ktoś badał koszty wypadków na polskich drogach, ale z pewnością można stwierdzić, że są wysokie. Tym bardziej, że nas , jako społeczeństwa na dorobku, nie stać na ich ponoszenie.Powiem na koniec jeszcze jedno spostrzeżenie związane z niemieckim poziomem wypadków. Pamiętajmy, że dotyczy ono kraju, w którym nominalnie nie występuje górne ograniczenie prędkości na autostradach. Tak więc preferowany w Polsce model ograniczania prędkości nie jest chyba najlepszym z możliwych.